Ổ cắm thông minh Samsung SmartThings Outlet

1,000,000

  • Ổ cắm thông minh Samsung SmartThings Outlet kết nối với hệ thống Samsung SmartThings, cho phép điều khiển tắt bật các thiết bị khác từ xa.
  • Lên lịch tự động tắt bật theo thời gian.
  • Mở rộng phạm vi hoạt động sóng ZigBee.
Danh mục: